4-6 YAŞ

Bu yaş itibariyle başlayan çocuklarımızla alışma sürecinde aile ile iş birliği içinde,güven ve empatiye dayalı anlayışımızla eğitimimize başlamaktayız.Gün içersindeki programları çocuklarımızın yaş ve gelişimleri dikkate alınarak hazırlanmaktadır.Program dahilinde motor becerler,bişissel becerier,sosyal beceriler,ana dili etkinliklerine yer vermekteyiz.

-Çocukluk yıllarında kazanılan davranışların büyük bir kısmının,yetişkinikte,bireyin kişik yapısını,tavır,alışkanlık,inanç ve değer yargılarını biçimlendirdiği gözlenmiştir.

-Çocuk artık bu yaş itibariyle yaşıtlarıyla bir araya gelme,oyun gruplarına katılma ihtiyacındadır.Giderek artan bir sosyalleşme eğilimi ve oyuncaktan çok,çocuk etkinliklerine yöneliş görülür.Yaşıtlarıyla birlikte oyun oynamak onların sosyal deneyimlerini artırır.Arkadaş grupları,çocuğun kendisini tanımasına ortam hazırlar.Çocuk
kendini kabul ettirmeyi,başkalarını kabul etmeyi,haklarını korumayı ve başkalarının haklarına saygıyı grup oyunlarında öğrenir.

-Bu nedenle önceliğimiz çocukların bu gelişim sürecinde oyunla öğrenme,oyunlarla eğlenme şeklinde etkili bir öğrenme,akılda kalma sürecini oluşturmaktır.

-Çevre ve uyarıcı zenginliği saglayarak çocuklarımızın gününü aktif bir şekilde geçirmelerini sağlayacak şekilde programlarımız oluşturulmuştur.

-Gün içinde çocuklarımızın açık alan iytiyacı karşılanmakta,spor,eglence,aktiviteleri için ayrı bir ortam sunulmaktadır.

EĞİTİM ANLAYIŞIMIZ:

-Çocuğu tanımak,anlamak ve gelişim özelliklerini bilmek,
-Uyarıcı zenginliği ve çevreye verilen önem,
-Çocuğa birey olarak duyulan saygı…

EĞİTİM PLANLARIMIZI OLUŞTURURKEN;

-Çocuğun fiziksel ve motor gelişiminde etkinlik sağlamak
-Çocukta duygusal güveni sağlamak
-Çocuğun sağlıklı bir sosyalleşme süreci içinde gelişmesine olanak sağlamak
-Çocuğun sağlıklı kişilik gelişimine olanak tanımak
-Çocukta öğrenme becerisi geliştirmek.
-Çocuğu okul yaşamına hazırlamak